Kurullar

Düzenleme Kurulu

Z.Serpil Ustalar Özgen

Başkan

Tuba
Usseli

Üye

Önder
Topbaş

Üye

Varol
Sakallı

Üye

Bilimsel Kurul

Kamil
Toker

Üye

Özcan
Erdemli

Üye

Z. Serpil Ustalar Özgen

Üye

Nazan Atalan Özlen

Üye

Emre
Sahillioglu

Üye