Yarışmalar

Sempozyum yarışmaları hakkında detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yarışmalar hakkında sorularınız ve kayıt işlemleri için bilimsel sekreterya ile iletişime geçebilirsiniz.

Sempozyuma gönderilen bildiri posterleri arasında seçilecek ilk üç postere en iyi bildiri ödülü verilecektir, Bildiriler, web sitesinde yayınlana kurallara uygun olarak hazırlanacak ve sempozyum sırasında belirtilen saatlerde poster olarak asılacak ve yazarları tarafından jüriye sunulacaktır.

Ardışık resimlerin veya videoların yer aldığı, bir anestezi teknikerinin günlük hayatından kesitlerin fotoğraf/videolar yardımı ile anlatıldığı, 1.5 dk.lık videolar yarışmaya kabul edilecektir. Hasta, çalışan, kurum mahremiyetini ihlal eden, onur kırıcı, hakaret, aşağılama, içeren veya etik, ahlak dışı görüntüler içeren videolar yarışma dışı bırakılacaktır. Gönderilen videolar içerisinden yarışmaya katılan ve yarışma jürisinin uygun bulduğu 15 tanesi sempozyum sırasında gösterilecektir. Bu 15 videodan ilk üç tanesi web sitesinde yayınlanmak üzere seçilecek ve ödüllendirilecektir.

Sempozyum katılımcılarından yarışmaya katılmak isteyen 4 kişilik ekipler, verilecek senaryolar sırasında kendi aralarında rol paylaşımı yaparak, 'anestezi doktoru' 'anestezi asistanı' 'cerrah' 'anestezi teknikeri' olacak, 5 dk.süreyle bu senaryoyu canlandıracaklardır. Yarışmaya 5 ekip katılabilecektir. İlk önce başvuran ekipler öncelik alacaklardır. Jürinin seçeceği en iyi canlandırma grubuna ödül verilecektir.

Dörder kişilik ekipler halinde 5 ayrı takım katılacaktır. Takımlar, üyelerini, iletişim bilgilerini ve takım isimlerini sempozyum öncesinde sempozyum sekreteryasına bildireceklerdir. Bilgi yarışması, 20 adet genel kültür sorusundan oluşacaktır. Yarışma birincisine ödül verilecektir.